Hlavní stránka

Ing. Martin Lenz - HippoSoft

výroba software

O firměProdukty a službyCeníkyPodporaReferenceKontakty

 

© Ing. Martin Lenz
ARAC

Popis produktu

Arac je produkt k evidenci denních tržeb elektromechanických rulet. Jednotlivé rulety posílají denní stavy počítadel prostřednictvím SMS. Pro přenos SMS z mobilního telefonu do počítače se používá komunikační modul CallNet GSM Message Hub od firmy DS&T spol s r.o. Arac obsahuje modul pro import a dekódování došlých SMS, formát SMS je variabilní podle konkrétních typů provozovaných rulet. Denní stavy počítadel rulet je možné též zadat ručně. Jsou k dispozici detailní přehledy o celkových tržbách, tržbách od poslední uzávěrky a o denních tržbách rulet řazené chronologicky za celou dobu jejich provozu, chronologické přehledy umístění rulet v provozovnách. Hlavním výstupem je hlášení finančnímu úřadu. Detailní třídění, řazení, filtrování a export dat je samozřejmostí.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat pracovníkům firmy Biston, s.r.o., kteří nám ochotně poskytli datové formáty SMS, které jejich rulety odesílají.

Demoverze

Stáhnout demoverzi (velikost 11,4 MB)

Po stažení spusťte instalátor a dále postupujte podle pokynů na obrazovce. Omezení demoverze:

  • je funkční jeden měsíc od instalace
  • je zakázán síťový provoz
  • počet záznamů v každé tabulce je omezen
  • název firmy je DemoFirma a nejze jej změnit
  • přístup k systémovým nastavením není povolen
  • neobsahuje komunikační modul pro příjem SMS, denní tržby je nutné zadat ručně

Cena

Cena jedné licence je 10.000,- Kč bez DPH (11.900,- Kč s DPH), příplatek za další licenci provozovanou se stejným daty na stejné počítačové síti je 1.000,- Kč bez DPH (1.190,- Kč s DPH).

Cena komunikačního modulu CallNet GSM Message Hub je 4.760,- Kč bez DPH (5.665,- Kč s DPH).