Hlavní stránka

Ing. Martin Lenz - HippoSoft

výroba software

O firměProdukty a službyCeníkyTechnická podporaReferenceKontakty

 

© Ing. Martin Lenz
GAMBLER

Popis produktu

Produkt slouží k evidenci tržeb výherních hracích přístrojů. Ke každému stroji je možné zadat majitele stroje, umístění stroje, uživatele, servisního technika a další údaje. Všechny údaje jsou vedeny chronologicky tak, aby bylo možné kdykoliv zobrazit historii zpracování. Součástí produktu je evidence správních a místních poplatků, povolení, výpočet odvodu na veřejně prospěšné účely. Tržby strojů se počítají automaticky po zadání stavů počítadel. Tržbu je možné rozdělit mezi provozovatele, uživatele a servisního technika podle předem stanovených kritérií. Sledování tržeb a nákladů spojených s provozem a servisem strojů poskytuje detailní informace o rentabilitě provozu. Pro detailní nastavení je k dispozici několik číselníků. Součástí produktu je množství tiskových sestav včetně výstupů, které vyžadují obecní úřady (např. žádost o povolení, vyúčtování provozu stroje, atd.). Produkt je navržen pro práci v síti, přístup jednotlivých uživatelů je možné libovolně omezit nastavením přístupových práv. Detailní třídění, řazení, filtrování a export dat je samozřejmostí.

Demoverze

Demoverze není prozatím k dispozici. V případě zájmu Vám produkt rádi předvedeme.

Cena

Cena jedné licence je 10.000,- Kč bez DPH (11.900,- Kč s DPH), příplatek za další licenci provozovanou se stejným daty na stejné počítačové síti je 1.000,- Kč bez DPH (1.190,- Kč s DPH).