Hlavní stránka

Ing. Martin Lenz - HippoSoft

výroba software

O firměProdukty a službyCeníkyTechnická podporaReferenceKontakty

 

© Ing. Martin Lenz
MAMUT

Popis produktu

Produkt je určen pro evidenci zakázek ve zkušebnictví. Je složen z jednotlivých modulů, které zajišťují podrobnou evidenci průběhu zakázky od jejího počátku (objednání) až do ukončení (fakturace a následná platba). Díky rozsáhlému systému filtrů a zvýrazňovačů je možno flexibilně vyhodnocovat stav zakázek a vytvářet různé statistické pohledy. Systém umožňuje podle potřeby měnit organizační strukturu firmy, členit uživatele do organizačních celků, evidovat větší počet fakturačních míst se samostatnými číselnými řadami zakázek a faktur. Kromě vlastní evidence průběhu zakázky obsahuje též modul Bankovní výpisy, který slouží k párování plateb s vydanými fakturami.

Mamut má zabudovány funkce třídění, vyhledávání, filtrování, zvýrazňování, export dat ve formátu *.xls a součtování filtrovaných záznamů. Použití zástupných znaků a oddělovačů při definici filtrů a zvýrazňovačů a možnost ukládání uživatelských filtrů jsou mocným nástrojem při vytváření libovolných uživatelských pohledů, analýz a statistik. Funkce Zpětná vazba rozšiřuje platnost filtru i pro nadřazené tabulky.

Kromě uvedených uživatelských funkcí je připraveno množství dalších funkcí určených pro správce aplikace, jako např. přírůstková aktualizace dat vzdálených lokálních sítí, rozsáhlý systém nastavování uživatelských práv, podrobné protokolování všech provedených změn jednotlivými uživateli a možnost zpětného dohledání jakéhokoliv zásahu do kterékoliv záznamu ve všech tabulkách Mamuta, statistika uživatelů s ohledem na četnost využívání apod.

Demoverze

Vzhledem k tomu, že se jedná o rozsáhlý systém určený pro větší počítačovou síť, není demoverze k dispozici. V případě zájmu Vám produkt rádi předvedeme.

Cena

Cena Mamuta je individuální a je závislá na konkrétních podmínkách, na objemu zakázek, počtu instalací, počtu odloučených pracovišť.