Hlavní stránka

Ing. Martin Lenz - HippoSoft

výroba software

O firměProdukty a službyCeníkyTechnická podporaReferenceKontakty

 

© Ing. Martin Lenz
MIKEŠ

Popis produktu

Produkt slouží k evidenci geometrických plánů geodetických kanceláří. Umí hledat, třídit a filtrovat geometrické plány v dané lokalitě (v jednom k.ú., v jednom okrese nebo ve všech okresech) podle

 • čísla ZPMZ
 • čísla zakázky a roku
 • parcelních čísel KN starého stavu
 • parcelních čísel KN nového stavu
 • čísel PK (EN)
 • souvisejících geometrických plánů
 • novoměřických náčrtů
 • mapových listů
 • vyhotovitelů
 • objednavatelů
 • použitých čísel bodů bodového pole

Data je možno exportovat do formátu *.xls. Je navržen pro práci v síti, přístup jednotlivých uživatelů k jednotlivým modulům je možné libovolně omezit nastavením přístupových práv. Obsahuje též modul pro synchronizaci dat s počítači, které nejsou součástí sítě.

Demoverze

Stáhnout demoverzi (velikost 4,76 MB)

Po stažení soubor rozpakujte do libovolné složky, spusťte setup.exe a dále postupujte podle pokynů na obrazovce. Demoverze je funkční jeden měsíc od instalace.

Cena

Cena jedné licence je 5.000,- Kč bez DPH (5.950,- Kč s DPH), příplatek za další licenci provozovanou se stejným daty na stejné počítačové síti je 200,- Kč bez DPH (238,- Kč s DPH).