Hlavní stránka

Ing. Martin Lenz - HippoSoft

výroba software

O firměProdukty a službyCeníkyTechnická podporaReferenceKontakty

 

© Ing. Martin Lenz
VILÉM TELL

Popis produktu

Produkt slouží k evidenci tržeb nevýherních hracích přístrojů. Je určen pro plátce i pro neplátce DPH. Ke každému stroji je možné zadat majitele stroje, umístění stroje, uživatele, servisního technika a další údaje. Všechny údaje jsou vedeny chronologicky tak, aby bylo možné kdykoliv zobrazit historii zpracování. Je možné podchytit nákup strojů na leasing včetně evidence leasingových smluv a splátkových kalendářů. Tržby strojů se počítají automaticky po zadání stavů počítadel. Tržbu je možné rozdělit mezi provozovatele, uživatele a servisního technika podle předem stanovených kritérií. Sledování tržeb a nákladů spojených s provozem a servisem strojů poskytuje detailní informace o rentabilitě provozu. Pro detailní nastavení je k dispozici několik číselníků. Součástí produktu je množství tiskových sestav. Produkt je navržen pro práci v síti, přístup jednotlivých uživatelů je možné libovolně omezit nastavením přístupových práv. Detailní třídění, řazení, filtrování a export dat je samozřejmostí.

Demoverze

Stáhnout demoverzi (velikost 4,46 MB)

Po stažení soubor rozpakujte do libovolné složky, spusťte setup.exe a dále postupujte podle pokynů na obrazovce. Demoverze je funkční jeden měsíc od instalace.

Cena

Cena jedné licence je 8.000,- Kč bez DPH (9.520,- Kč s DPH), příplatek za další licenci provozovanou se stejným daty na stejné počítačové síti je 1.000,- Kč bez DPH (1.190,- Kč s DPH).